Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2024 trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn
Số hiệu văn bản
76/KH-UBND
Ngày ban hành
10-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About