Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị trấn Bắc Sơn
Số hiệu văn bản
94/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About