Skip to main content
Trích yếu BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024
Số hiệu văn bản
58/BC-UBND
Ngày ban hành
13-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About