Skip to main content

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BẮC SƠN TỔ CHỨC BẾ MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG, DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM 2024

Chiều ngày 05/6/2024, Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn tổ chức Bế mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2024.

bế mạc

Dự buổi bế mạc có đồng chí Bùi Huynh Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bắc Sơn; đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn; đồng chí Trương Kỳ Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Các đồng chí đại diện Mặt trận Tổ Quốc, các ban, ngành, Đoàn thể cùng 56 chiến sỹ tham gia huấn luyện dân quân năm 2024.

lãnh đạo tham dự

Các đại biểu dự Bế mạc huấn luyện dân quân năm 2024

Sau thời gian  12 ngày, (từ ngày 21/5/2024), các chiến sỹ dân quân đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua huấn luyện, lực lượng tự vệ đã được thống nhất về một số nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả công tác huấn luyện các nội dung về giáo dục chính trị: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương. Đồng thời thông tin thời sự về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị trên địa bàn huyện. Kết quả kiểm tra chính trị có 100% chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó có 67,8% đạt loại khá, giỏi. Nội dung huấn luyện quân sự 100% chiến sỹ tham gia đầy đủ, kết quả kiểm tra các nội dung có 39% đạt loại giỏi, 48% đạt loại khá; 12,5% đạt yêu cầu.

Tại buổi bế mạc đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn đã phát biểu chúc mừng thành tích đã đạt được trong thời gian qua cũng như trong công tác huấn luyện DQCĐ, DQTC của Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Bắc Sơn.

đạt

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn  

phát biểu chúc mừng thành tích huấn luyện dân quân năm 2024

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lực lượng dân quân cơ động, dân quân tự vệ trên cơ sở chất lượng huấn luyện cần vận dụng linh hoạt trong hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương./.

 

 

 

 

 

About