Skip to main content

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc thị trấn Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 19/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bắc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn lần thứ XII nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Triệu Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể thị trấn và các đại biểu tại các khu dân cư.

dq

Toàn cảnh đại biểu dự Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ thị trấn tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận; 100% số hộ nghèo, cận nghèo được các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giúp đỡ và tạo điều kiện được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Các nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao; hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 94,16% và trên 92,30% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

Trong 5 năm qua, Ban vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo"... đã vận động được hơn 50 triệu đồng. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp tặng quà, hỗ trợ khó khăn được trên 500 suất quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều kết quả. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Ban công tác mặt trận khu dân cư được củng cố; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Với những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ thị trấn hàng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Bắc Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ các cấp đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

 

dq

Bà Triệu Thu Hà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Triệu Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ thị trấn Bắc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ thị trấn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Cuộc vận Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; duy trì và phát huy quỹ “Vì người nghèo”; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

tn

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển", Đại hội đã hiệp thương cử 33 Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Đỗ Tiến Dũng tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn Bắc Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, đã có các tập thể và các cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thị trấn vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác MTTQ thị trấn, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

tn

Các cá nhân được tặng giấy khen

 

tn

Các tập thể nhận giấy khen

About