Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: Thị trấn Bắc Sơn hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn ( cũ ) từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ và Quốc Hội. Thị trấn Bắc Sơn là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của  huyện Bắc Sơn.

- Diện tích: Diện tích tự nhiên 1.490,75 ha

- Dân số: Có 1.813 hộ dân với 6.814 nhân khẩu, trên địa bàn có 4 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống đó là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao.

- Hành chính: Thị trấn Bắc Sơn có 13 thôn, khối phố: Khối phố Trần Phú, kp. Lê Hồng Phong, kp. Hoàng Văn Thụ, Kp. Lương Văn Tri, kp. Nguyễn Thị Minh Khai, kp Trần Đăng Ninh, Thôn Yên Lãng, Thôn Vĩnh Thuận, Thôn Hữu Vĩnh 1, Thôn Hữu Vĩnh 2, Thôn Tiến Hợp 1, Thôn Tiến Hợp 2, Thôn Hợp Thành Pác Lũng.

About