Skip to main content

Ủy ban nhân dân

-  UBND

CHỦ TỊCH UBND Thị trấn

Ông Nguyễn Hữu Đạt

ĐT: 0914508039

PHÓ CT UBND Thị trấn

Ông Hoàng Thanh Tú

ĐT: 0915487736

 

About