Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

- Ủy ban MTTQ, đoàn thể:

CT UBMTTQVN -  Thị trấn

Ông Dương Hữu Nghị

ĐT: 0335958000

CT Hội Nông Dân Thị trấn

 

Ông Đỗ Tiến Dũng

ĐT: 0949280522

CT Hội CCB thị trấn

Ông Hoàng Doãn Hà

ĐT: 0342769428

CT Hội LHPN Thị trấn

Bà Vũ Thị Nga

ĐT: 0392927289

Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn

Ông Dương Hữu Phong

ĐT: 0328758352

 

About