Skip to main content

Đội bóng đã Đoàn thanh niên thị trấn Bắc Sơn tham gia giải bóng đá thanh niên huyện Bắc Sơn năm 2023.

️Đội bóng đã Đoàn thanh niên thị trấn Bắc Sơn tham gia giải bóng đá thanh niên huyện Bắc Sơn năm 2023.

thanh niên

 Kết thúc giải bóng đá thanh niên huyện Bắc Sơn năm 2023.  Đội bóng đá Đoàn thanh niên thị trấn Bắc Sơn đã xuất sắc giành chức vô địch 🏆🏆🏆🥇🥇🥇

               

thanh niênthanh niên

 

About