Skip to main content

☘☘☘NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐỒNG LOẠT TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV NĂM 2023.

🌳 Ngày 17/9/2023 tuổi trẻ thị trấn Bắc Sơn ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ IV năm 2023.

tn

tn

 

tn

 

About