Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “con người Bắc Sơn văn minh, thân thiện, kỷ cương; đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp”
Số hiệu văn bản
69
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản

About