Skip to main content

Thị trấn Bắc Sơn tổ chức Bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023

Ngày 09 tháng 06 năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Bắc Sơn đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK và tổ chức bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023.

 

cb bắn

bắn súng

Kiểm tra nội dung bắn súng Tiểu liên AK

Trong thời gian huấn luyện, 59 chiến sỹ dân quân của thị trấn đã được huấn luyện các nội dung như: Môn chính trị với các nội dung Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiến lược “ Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước…; Môn điều lệnh đội ngũ; Môn ném lựu đạn; Môn chiến thuật; Môn võ và môn bắn súng. Kết quả đánh giá chung, đơn vị huấn luyện đạt loại khá năm 2023, đảm bảo an toàn tuyệt đối về vũ khí, trang bị và con người. Cũng trong đợt huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn đã phối hợp với cán bộ, công chức, Đảng viên, người lao động văn phòng HĐND&UBND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn; lực lượng đoàn thanh niên thị trấn; cán bộ Đảng viên và nhân dân khối phố Hợp Thành Pác Lũng thực hiện công tác dân vận trong 01 ngày để thực hiện giúp bà con nhân dân khối phố Hợp Thành Pác Lũng hoàn thành tuyến đường nội đồng với chiều rộng 2m và tổng chiều dài 380m.

Huấn luyện Dân quân là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương.

khen

                          Chủ tịch UBND thị trấn khen thưởng các cá nhân có thành tích trong đợt huấn luyện

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Sơn đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện dân quân năm 2023./.

 

About