Skip to main content

Thị trấn Bắc Sơn từng bước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác Cải cách hành chính.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả, quan tâm chỉ đạo sâu sát đến các cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực chuyên môn để tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc thuộc lĩnh vực phụ trách đúng trình tự, thủ tục và các yêu cầu hồ sơ có liên quan để giải quyết. Tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của từng cán bộ, công chức được nâng lên, nhất là thực hiện tốt việc giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", từ đó mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc, trở thành điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn thị trấn.

 

CCHCCCHC

Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ thị trấn Bắc Sơn

 

Trong năm 2024, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã quan tâm, chú trọng công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ, nhiệm vụ tại địa phương. Do đó, công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND thị trấn quý I năm 2024 đã đạt được những kết quả tích cực như: đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian quy định….ngay từ đầu năm, UBND thị trấn tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt công tác CCHC; giải quyết khó khăn, hạn chế, góp phần xây dựng nền hành chính của thị trấn từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Điều đáng ghi nhận, công tác CCHC ở thị trấn ngày càng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm bớt việc khiếu nại, phản ánh của người dân về giải quyết TTHC. 

CCHC

Thị trấn Bắc Sơn Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại công sở.

Một điểm quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC tại địa phương là thị trấn thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền CCHC trong nội bộ và Nhân dân các quy định về TTHC, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn. Hiện tại, UBND thị trấn đã niêm yết công khai 120 thủ tục, 35 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của thị trấn, thực hiện công tác tăng cường tuyên truyền về Trang Thông tin điện tử, địa chỉ để phản ánh, kiến nghị đối với quy định TTHC.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn luôn có sổ theo dõi việc nhận hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện; khi tổ chức, công dân đến nhận hồ sơ cho ký nhận vào sổ nhận hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn thực hiện liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

CCHC

Người dân đến thực hiện các thủ tục hồ sơ tại một của thị trấn

Công tác CCHC được UBND thị trấn triển khai rộng rãi trong các hội nghị dân chính, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị trấn; trang Thông tin điện tử và các hội nghị, cuộc họp để cán bộ, công chức và nhân dân được biết để thực hiện, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã được bố trí tại địa điểm thuận lợi, niêm yết công khai các TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trên Trang thông tin điện tử thi trấn, đã cập nhật các bộ TTHC mới ban hành theo quy định, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dẫn tới không phát sinh các phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; máy móc, trang thiết bị phục vụ bộ phận Một cửa cơ bản đầy đủ theo yêu cầu: máy tính, máy in, máy scan, máy phục vụ, hướng dẫn công dân tra cứu hồ sơ cấu hình cao, đường truyền mạng tốt, có bố trí ghế ngồi cho công dân ngồi chờ kết quả. hòm thư góp ý... để phục vụ người dân đến giải quyết TTHC.  

CCHC

Cán bộ địa phương luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm “vì Nhân dân phục vụ”.

 

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND thị trấn đã triển khai thực hiện ứng dụng mã QR - code để tra cứu nhanh thông tin trong giải quyết TTHC nhằm mục đích giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, chính xác, không để xảy ra phiền hà cũng như nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo được mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với Nhân dân nhằm hướng đến xây dựng một "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ".

 

CCHC

  Ứng dụng quét mã QR - Code trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tìm hiểu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị trấn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhanh chóng tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, bộ mã QR – code được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 24 mã QR - code tương ứng với 24 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực có phát sinh lượng hồ sơ lớn theo nhu cầu giải quyết hồ sơ của người dân như: lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực, lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Bảo trợ xã hội…

Công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người dân quét mã QR để tra cứu tìm hiểu thông tin về TTHC, cách thức nộp sơ sơ trực tuyến, với cách làm đơn giản, tiện lợi, người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh sử dụng camera hoặc tính năng quét mã QR của ứng dụng Zalo để quét mã QR sau đó bấm mở link thì truy cập ngay được thông tin về TTHC để tìm hiểu và nộp hồ sơ trực tuyến, …Việc ứng dụng quét mã QR - code giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và giảm thiểu việc đi lại, phát huy hiệu quả, hạn chế số lượng hồ sơ cần bổ sung, các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận khi đến giao dịch. Từ đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao; giúp việc tiếp cận các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn xã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời góp phần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Đối với nhiệm vụ trong phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, thị trấn Bắc Sơn tích cực cung ứng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình để thụ hưởng nhiều tiện ích, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thị trấn đã cung ứng dịch vụ công trực tuyến trực tuyến một phần và toàn trình với 100 thủ tục hành chính. Cán bộ, Công chức thị trấn tích cực hỗ trợ cài đặt VNeID, cài đặt chữ ký số cá nhân tạo tài khoản và hướng dẫn cho người dân thực hiện các bước nộp hồ sơ TTHC trực tuyến. UBND thị trấn, Ban chỉ đạo thị trấn phân công cán bộ, công chức, đảng viên hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua nhóm Zalo và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Dịch vụ công trực tuyến mang đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, giảm khối lượng công việc cho công chức xã, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Đến nay, phần lớn người dân hiểu lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến nên đồng thuận tham gia; nhiều người dân đã chủ động gửi hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tại nhà thay vì đến trụ sở để nộp hồ sơ giấy. Đây là động lực để thị trấn tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến, đưa tiện ích đến với người dân, góp phần xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số, đáp ứng điều kiện về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

Hiện nay, thị trấn Bắc Sơn tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước. Cán bộ, công chức làm việc tại UBND thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể đều được trang bị máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng nội bộ, đường truyền Internet tốt đảm bảo cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và cập nhật thông tin, góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC tại địa phương./.

 

About