Skip to main content

Tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt năm 2024 cho người dân

Chiều ngày 11/3/2024, UBND thị trấn Bắc Sơn đã tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt năm 2024 cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Sau khi nhận được gạo hỗ trợ, UBND thị trấn đã thông báo đến các hộ dân trên địa bàn thuộc đối tượng cứu đói giáp hạt đến nhận theo quy định năm 2024 đã cấp, phát 1.245kg gạo cho 24 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với 83 nhân khẩu (Mỗi khẩu sẽ được hỗ trợ với mức là 15kg gạo). Đây là hoạt động diễn ra thường niên trong công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, công tác cứu trợ được thực hiện công khai dân chủ, nhanh chóng, đúng thời gian, đối tượng và đủ số lượng theo quy định.

Trước khi được nhận gạo hỗ trợ, UBND thị trấn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xét duyệt danh sách cụ thể hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thực sự thiếu đói, từ đó giúp cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giảm bớt khó khăn thiếu thốn, có thêm điều kiện tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

 

phát gạo

Hình ảnh cấp phát gạo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn

About