Skip to main content
Đoàn TNCSHCM thị trấn Bắc Sơn hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” tháng 5 năm 2023

ĐOÀN TNCSHCM THỊ TRẤN BẮC SƠN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

Thị trấn Bắc Sơn khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023

Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn làm việc với Đoàn công tác của UBND huyện Bắc Sơn

Ngày 17/6/2022 UBND thị trấn Bắc Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng cài đặt ứng dụng Công dân số Xứ Lạng và tài khoản thanh toán điện tử MB Bank cho các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Bắc Sơn
tập huấn cài đặt ứng dụng công dân số xứ lagj
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ TRẤN BẮC SƠN THIẾT THỰC CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/05/2022)

            Hội đồng đội thị trấn Bắc Sơn chỉ đạo liên đội trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức các hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ

Ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Subscribe to Tin hoạt động

About